Седефче

Седефче

Ruta graveolens L.

Внимание! Лицата, които имат рани по ръцете си не бива да участват в брането без ръкавици, т.к. сокът, който изпускат жлезите, разположени по листата е отровен и може да предизвика раздразване на раничките с непредвидими последствия.

Ботаническа характеристика

Седефчето е многогодишно тревисто растение, с твърдо, вечнозелено стъбло, което в основата си е дървовидно, листата представляват обикновено две-три иглички, тъмнозелени, твърди и с горчив вкус. Цялото растение е наподобяващо дребен храст, с височина 80 см. Стъблото е разклонено. По листата на растението се забелязват точковидни заряди от етерично масло. Цветовете са жълто-зелени и цъфтят от юни до септември.

Плодът представлява четириделна кутийка, която след узряването изхвърля по 4-5 семена от всеки дял, затова се препоръчва стръковете, които се оставят за семепроизводство да се режат преди узряването им и да се съхраняват на такова място, което позволява събирането на семената след узряването им. Семената на седефчето са сравнително едри – 1 000 бр. тежат 1,5-2 грама. Те запазват своята кълняемост повече от 5 години и узряват през септември-октомври.Цялото растение излъчва специфичен аромат.

Използваема част

За лечебни цели се използват цъфналите стръкове, които се берат през юни-юли /Herba Rutae graveolensis/.

Съдържание

Свежата дрога съдържа до 0,15% етерично масло, в състава на което влизат до 90% метилнонилкетон, ундецилов алкохол, пинен, лимонен, цитронелол, цинелол и др. Съдържат се още рутин, смолисти вещества, танини и др.

Агротехника

Седефчето изисква добре обработени и наторени места, но предпочита закътани места и по-сухи климатични условия. Това растение чудесно понася и по-бедните, сухи каменисти, карбонатни, варовити и субглинести почви.

Мястото се оре дълбоко през есента (20-25 см), като едновременно с дълбоката оран се препоръчва внасянето на оборски тор с разчет около 2-4 т/дка. През пролетта се оре още веднъж плитко и се култивира.

Седефчето е топлолюбиво растение и предпочита изложени на слънце места. През вегетацията посевът се нуждае от 3 окопавания, за да не се допусне заплевяване и вкорясване на почвата.

Растението се размножава чрез предварително произведен разсад. Възможно е размножаването и чрез директна сеитба на семената, но този начин не е за препоръчване поради високата цена на семената, които у нас могат да се набавят само чрез внос от чужбина. Разходът на семена за директна сеитба е около 1000-1200 грама/декар.

Разсадната норма при размножаване с разсади е 8 000 броя, като се спазва разстоянието от 70 х 20 см. Разсаждането може да стане през октомври-ноември или през март.

Седефчето има много по-дълъг живот, ако се отглежда на сухи и бедни почви, отколкото на богати и влажни!

Събиране и заготовка

Брането на билката започва непосредствено преди цъфтежа и най-късно по време на цъфтежа. Стръковете се отрязват едновременно с листата на височина 30 см от върха надолу. Отрязаните стръкове следва да се пазят от мачкане, притискане и запарване. Стръкове без листа и с прецъфтели цветове не се берат.

Най-много полезни вещества съдържат връхчетата на растението. В надземните части се съдържат витамин С – 156,6 мг%, флавоноли и рутин.

Сухата дрога има сивозелен цвят, като се практикува смилането и на прах за изготвяне на чайове.

Добиви

Седефчето още през първата година дава 2-3 реколти, но общото количество суха дрога през първата и втората година не надхвърля 350-400 кг суха дрога от декар на година поради това, че растенията не са достатъчно големи и разклонени. От третата година добивите достигат до 500-600 кг суха дрога от един декар.

Сушене и заготовка

Събраните стръкове се сушат в сухи и проветриви помещения върху рамки или на китки или в сушилня при температура 35 градуса.

Сухата дрога се балира и съхранява в сухо и проветриво помещение. Влагата трябва да бъде под 12%.

Използване

Продуктите от седефче намират много широко приложение в хранителната индустрия като добавка към различни продукти бонбони, сладкиши и мн.други, при производството на висококачествени коняци и източни ликьори.Листата и семената му се използват като подправка за салати, месо, като добавка в оцета, който придобива много интересен аромат. Използва се при консервирането на краставици и домати.

В медицината седефчето се използва при епилепсия, умора, спазми в стомаха, нарушения на менструацията, във вид на вани при жълтеница и рахит. С пресен сок от седефче се лекува конюнктивит и рани.

Етерично масло от седефче

Етеричното масло от седефче /Oleum Rutae graveolens/ се получава чрез парна дестилация на свежата дрога във вид на стръкове.

Маслото има светложълт цвят и силен, остър аромат. Относителното му тегло е 0,833 до 0,840, но има масло и с по-ниско относително тегло.

Добивът на етерично масло от свежа дрога е 0,2-0,3% (1-1,5 кг/дка). В етеричното масло се съдържат ундеканон 2-50%, цинеол, лимонен, карвакрол, каприлова и салицилова киселини.

Важно: Цените са в лева за един брой без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество/дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8 000

0,06

480,00

2.

Дълбока оран

-

-

13,50

3.

Плитка оран – пролетна

-

-

9,00

4.

Култивиране- два пъти

-

2,50

5,00

5.

Разсаждане ръчно

5 ч/д

20,00

100,00

6.

Поливане при разсаждане

10,00

10,00

7.

Окопаване механизирано – трикратно

-

2,50

7,50

8.

Окопаване ръчно – трикратно

2 ч/д

20,00

120,00

9.

Косене, сушене

-

15,00

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 760 лева

Разходи за втора
и всяка следваща година :

1.

Окопаване механизирано -четири пъти

-

-

2,50 лв.

2.

Окопаване ръчно – един път

1 ч/д

10,00 лв.

10,00 лв.

5.

Косене, сушене

-

-

45,00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА
ГОДИНА :  57,50 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ШЕСТГОДИШЕН ПЕРИОД :  1 047,50 лева

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ :

Първа година – 350 кг сух стрък х 2,40 лв/кг – 840,00 лв/дка

Втора и всяка следваща година – 500 кг сух стрък х 2,40 лв/кг – 1200,00 лв/дка

Общо приходи за шест години :
6 840,00 лв/дка

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА за шестгодишен период :
5 792,50 лв/дка