Риган

Риган

Origanum heracleoticum L.(Бял риган)
Origanum vulgare L. (Червен, горски риган)

Ботаническа характеристика

Риганът е многогодишно тревисто растение, високо 50-70 см. Коренището е разклонено, често пълзящо. Стъблото е четириръбесто, изправено, леко мъхесто, листата са яйцевидни, цветчетата – дребни, многобройни, събрани в щитовидни съцветия.

Биологични особености

Риганът не е взискателен към почвата, но на тежки глинести и кисели почви расте лошо. Той предпочита откритите и слънчеви места. Понася много добре зимните студове и в края на февруари започва вегетацията. Цъфти през юни-юли от втората година на живота си.

Агротехника

Почвата, на която ще се отглежда риганът, се изорава на дълбочина 25-27 см, като едновременно с оранта се внасят при необходимост до 30 кг/дка суперфосфат и до 15 кг/дка калиева сол. През пролетта, непосредствено преди разсаждането, почвата се бранува и култивира.

По време на вегетацията насажденията следва да се поддържат чисти от плевели, като за целта междуредията се окопават механизирано 2-3 пъти и почвата между растенията се окопава ръчно 2 пъти. Първото култивиране на междуредията и окопаването между растенията се прави през февруари преди началото на вегетацията, второто- след първия откос.

Размножаване

Риганът се размножава по два начина: чрез директна сеитба на семената и чрез разсади. За директна сеитба са необходими 200-400 грама семена за един декар, като семената се заравят на дълбочина 1-1,5 см.

Разсадите се засаждат на открито през есента или през пролетта, като се спазват следните разстояния: 70 см между редовете и 20 см между растенията.

Прибиране на реколтата

Риганът се бере по време на масов цъфтеж, започвайки от втората година. Растенията се режат на височина 15-20 см от повърхността на почвана, така че стъблата да са колкото може по-малко.

За добиване на етерично масло суровината се преработва по метода на водната дестилация в свеж вид. Ако риганът ще се продава във вид на суха дрога, свежите стръкове се подготвят във вид на букети и се суши в сухи и проветриви сенчести помещения или в сушилня при температура 35-40 градуса по Целзий.

Добиви

През втората година се добиват 100-150 кг суха маса от един декар, а през следващите – 500-600 кг. Добивът на етерично масло е в рамките на на 1-1,3 кг/дка през първата година и 5-6,5 кг/дка през следващите.

Съдържание

В ригана се съдържат дъбилни вещества, аскорбинова киселина в мг(%) както следва:

  • Цветове- 166;
  • Листа- 565;
  • Стъбла- 58.

Етеричното масло от риган е безцветно или жълтеникаво. Има силен аромат и съдържа:

  • тимол- 50 %;
  • карвакрол- 12,5%;
  • геранилацетат-2,6-5%.

Използване

Риганът и продуктите от него имат изключително широко приложение в парфюмерийната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост.
Риганът е чудесен медонос. От насаждения с риган се добиват приблизително 10-15 кг мед от един декар.

Важно: Цените са в лева за един брой без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество/дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8000 бр.

0,06

480,00

2.

Оран 22-25 см

-

-

13,50

3.

Култивиране

-

-

2,50

4.

Браздене механизирано

-

-

2,50

5.

Разсаждане ръчно

6 ч/д

20,00

120,00

6.

Механизирано окопаване на междуредията –
3 пъти

-

2,50

7,50

7.

Окопаване ръчно – 2 пъти

2 ч/д

20,00

80,00

8.

Косене, сушене, балиране – 1 път

-

-

20,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 726 лева

Разходи втора и всяка следваща година :

1.

Механизирано окопаване на междуредия- 3 пъти

2,50

7,50

3.

Косене, сушене, балиране- 2 пъти

-

40,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА : 47 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТ ГОДИНИ : 934 лв/дка

ОЧАКВАНИ ДОБИВИ :

Първа година: 100-120 кг суха дрога от един откос;

Втора година: 300-500 кг суха дрога от два откоса.;

През следващите години добивите са равни или по-високи от добивите през втората година.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ :

Средна цена за 1 кг суха дрога – 2,5-3 лева.

Първа година: 250-360 лв/дка

Втора година: 750-1500 лв/дка

Трета година: 750-1500 лв/дка

Четвърта год.: 750-1500 лв/дка

Пета година: 750-1500 лв/дка

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 3 250- 6 360 лв/дка за
пет години.

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА: 2 316- 5 426 лв/дка за пет години