Ранилист

Ранилист

Betonica officinalis L.,
Stachys officinalis L. Trev.

Ботаническа характеристика

Ранилистът е многогодишно тревисто растение с вретеновиден корен и право четириръбесто стъбло, високо до 60 см. Листата са яйцевидни и назъбени. В основата на стъблото те образуват розетка. Цветовете са розово-червени и са разположени класовидно по върховете на стръковете. Растението цъфти през юни-август и излъчва силен, специфичен аромат.

Използваема част

Събират се стръковете /Herba Betonicae officinalis/ и корените /Radix Betonicae officinalis/.

Съдържание

Стръковете на ранилиста съдържат до 15% дъбилни вещества, до 1,0% стахидрин, бетоницин, турицин и др.

Отглеждане

Ранилистът няма особени изисквания към почвите, на които ще се отглежда, стига те да са отцедливи и със слънчево изложение. Растението не е особено капризно и към влажността в почвата.

Размножава се чрез предварително отгледан разсад или вегетативно чрез разделяне на стари растения, от издънки и леторасли. Вторият начин се практикува само ако растението ще се отглежда като култивирано в изключително малки количества в личната градинка.

Разсадът се изнася на открито през пролетта, а цъфтежът ще започне на втората година от разсаждането, след което ще цъфтят редовно всяка година.

Разходната норма за един декар е 8 000 бр. разсади при разстояния 70х20 см.

Грижите по време на вегетацията се свеждат до окопаване и плевене на междуредията.

Прибиране на реколтата

Стръковете на билката се берат по време на цъфтежа от юни до септември, като се отрязват на 20-25 см от върховете надолу. Освен стръковете, се събират приземните листа, ако са свежи и неповредени. Суровината се суши в сухи проветриви помещения на тънък пласт. Ако се използва сушилня, температурата не бива да превишава 40 градуса.

Добивите от стръкове от един декар са 600-700 кг суха дрога.

Корените се вадят когато сте решили да преустановите отглеждането на растението. Това обикновено става през 4-5-та година, когато насажденията започват да се амортизират. Корените се вадят през късна есен, измиват се и се сушат на слънце или в сушилня. Рандманът е 5:1.

Поръчка за редки видове се прави предварително, като за всеки има минимално количество. Цените се определят допълнително, в зависимост от обема на поръчаните разсади. Единични бройки не се произвеждат!

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8 000

0,08

640,00

2.

Дълбока оран и торене с Оборски тор 4 т/дка

-

-

13,50

3.

Дискуване

-

-

9,00

4.

Култивиране

-

-

2,50

6.

Разсаждане и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

6.

Ръчно окопаване – 3 пъти

2 ч/д

20,00

120,00

7.

Механизирано окопаване – 4 пъти

-

2,50

10,00

8.

Бране на стръкове

2 ч/д

20,00

40,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 955 лева

Разходи през втора и всяка следваща година :

1.

Ръчно окопаване – 2 пъти

2 ч/д

20,00

80,00

2.

Механизирано окопаване – 4 пъти

-

2,50

10,00

3.

Бране на стръкове

2 ч/д

20,00

40,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА : 120 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТГОДИШЕН ПЕРИОД :  1 435 лева

ПРИХОДИ през първата година:

Сухи стръкове- 250-350 кг/дка х 5,00 лв/кг – 1 250- 1 750 лв/дка

ПРИХОДИ през втората и следващите години:

Сухи стръкове- 600-700 кг/дка х 5,00 лв/кг – 3 000- 3 500 лв/дка

ВСИЧКО ПРИХОДИ за 5-годишен период: 13 250- 15 750 лв/дка

ПЕЧАЛБА: 11 815- 14 315 лева за петгодишен период