Планинска арника

Планинска арника

Arnica montana L.

Внимание! Цялото растение е отровно!

Ботаническа характеристика

Арниката е едно изключително подходящо за култивиране лечебно, етеричномаслено и медоносно растение в климатичните условия на България, но, за съжаление, абсолютно непознато като такова у нас. Много рядко се среща в селските градинки като декоративно растение. Неговата родина са планините на Испания и Франция. В цяла Западна Европа това растение е сред най-отглежданите в култура като лечебно и въпреки всичко неговото търсене на билковия пазар не намалява.

Арниката е многогодишно тревисто растение с късо, цилиндрично коренище, червеникавокафяво на цвят. От това коренище излизат голям брой тънки коренчета. Стъблото е високо и окосмено. Цветовете са жълтооранжеви, събрани в кошнички на върха на стъблото. Цъфти през май-септември. Да се различава от невена! Цялото растение има силна и приятна миризма.

Употребяеми части
За лекарствени средства се използват цветовете на арниката , които се берат без дръжките. Те съдържат етерично масло, багрилни вещества, органични киселини, мазнини, захари и др. От тях се произвеждат ценни лекарства, поради което това растение се култивира в много страни на Европа.

Отглеждане

Планинската арника е много подходяща за култивиране в полупланинските и планинските райони, като най-подходящи за нея са горските покрайнини, преминаващи в открити поляни и сечища, върху затревени средно плодородни и кисели почви. Арниката обаче е влаголюбива, ето защо за предпочитане са по-влажните места. Отглеждането на това растение не създава трудности.

Размножава се чрез разсад, който се изнася в нивата през май или октомври. Теренът трябва да е предварително подготвен – изоран на дълбочина 28-30 см и наторен с добре разложен оборски тор – по 1-2 тона на декар. Разсадът се засажда на разстояние 40 см между редовете и 20 см между растенията, което означава, че за 1 декар открита площ ще са необходими 12 500 растения, но ако площите са по-големи и поради това ще се обработват механизирано, разходната норма е 70 см между редовете и 20 см между растенията. В този случай ще са необходими 8 000 растения.

През първата година на култивирането растенията развиват само 7-8 розетни листа. Ето защо се препоръчва есенното разсаждане, т.к. още на следващата година, след 5 месеца ще се образуват цветоносни стъбла и ще се прибира първата реколта от цветове. При пролетно разсаждане цветове ще се добиват чак на следващата година – след 12 месеца.

Грижите през вегетацията не са много поради това, както вече бе казано, че растението не е капризно. Би могло да се направи едно подхранване след прибиране на цветовете с калий и фосфор и то в много малки количества, но то не е задължително.

През периода на вегетация арниката се окопава три пъти на дълбочина 8-10 см с цел да се унищожат плевелите и да се поддържа почвата рохкава.
Ако почвата е подбрана правилно, растението не се нуждае от поливане.

Прибиране на реколтата

Берат се цветовете без дръжки във фаза пълен цъфтеж от юни до септември поетапно, т.к. растението не цъфти еднократно. При брането на цветовете растението се придържа с едната ръка за да не се изтръгнат корените му. Цветовете се берат само в сухо и слънчево време, след като се вдигне росата.

Сушене и опаковане

Набраните цветове се сушат задължително на сянка в проветриви помещения или в сушилня при температура 40-45 градуса. Рандеманът е 5:1 за цветовете.

Понякога от търговците се търсят и корени и коренища от арника. Те се вадят след втората или третата година рано напролет или късно през есента, когато растенията са в покой. Извадените корени веднага се измиват и много бързо се сушат в сушилня. И при тях рандеманът е 5:1.

Цветовете се опаковат в кашони от велпапе, като дрогата в тях добре се уплътнява.

Добиви

Добивът на сухи цветове от един декар са от 170 до 250 кг, а на сухи корени от 200 до 320 кг.

Цените на световния пазар са стабилни, но предлагането е намаляло, което говори за перспективността на културата от търговска гледна точка.

Поръчка за редки видове се прави предварително, като за всеки има минимално количество. Цените се определят допълнително, в зависимост от обема на поръчаните разсади. Единични бройки не се произвеждат!

Дейност

Количество /дка.

Цена / лв.

Сума / лв. / дка.

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8 000

0,12

960,00

2.

Дълбока оран

-

-

13,50

3.

Дискуване

-

-

9,00

4.

Култивиране

-

-

3,50

5.

Браздене

-

-

2,50

6.

Разсаждане

5 ч/д

20,00

100,00

7.

Ръчно окопаване

2 ч/д

20,00

40,00

8.

Механизирано

окопаване – 4 пъти

-

2,50

10,00

9.

Бране на стръкове

3 ч/д

20,00

60,00

10.

Сушене

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 1 213,50 лева

Разходи през втора и всяка
следваща година :

1.

Ръчно окопаване

2 ч/д

15,00

30,00

2.

Механизирано окопаване – 4 пъти

-

2,50

10,00

3.

Бране на стръкове

3 ч/д

20,00

60,00

4.

Сушене

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА :  115,00 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТГОДИШЕН  ПЕРИОД :  1 673,50
лв/дка

ПРИХОДИ през първата година:

Сухи цветове- 100-150 кг/дка х 12,00 лв/кг – 1 200- 1 800,00 лв/дка

ПРИХОДИ през втората и всяка следваща година:

Сухи цветове- 170-250 кг/дка х 12,00 лв/кг – 2 040- 3 000 лв/дка

ЗАБЕЛЕЖКА: Култивирането на планинската арника е трудно и изключително специфично. Инвестирането в това начинание следва да бъде обмислено много внимателно, защото е високорисково най-вече от гледна точка на твърде високите изисквания на растението към агроекологичните условия, в които то ще се отглежда, а именно: високопланински терени, специфични изисквания към pH на почвата и пр.