Пелин

Пелин

Съществуват над 400 вида пелин. Различните видове съществено се различават един от друг. Ще разгледаме няколко вида пелин, които се използват както като ароматни (подправъчни) растения, така и за извличане на етерични масла и екстракти за хранителната, фармацевтичната и козметично-парфюмерийната индустрии.

ЕСТРАГОН
Artemisia dranunculus l.

Разпространение

Този вид пелин, силно различаващ се от другите видове и известен повече като тарос или естрагон, обитава в диво състояние Европа, Мала и Средна Азия, Монголия, Северен Китай, Южен Сибир и Далечния Изток. Расте по бреговете на реките и по-ниските степни места. Култивира се на големи площи във Франция и Италия, в по-малки количества – в САЩ.

Ботаническа характеристика

Естрагонът е тревисто растение с дебело коренище, от което излизат странични коренови издънки. Отглежда се на едно място 4-5 години. Височината на стъблата е до 1,5 м. Семената са дребни – 1000 бр.-0,3-0,5 гр.

Биологични особености

Естрагонът цъфти през юни-август, като масовият цъфтеж настъпва в средата на юли. Семената узряват през септември-октомври като запазват своята кълняемост 2-3 години.

Това растение понася много добре пролетните и есенните слани. Вегетацията в по-топлите страни започва в края на февруари. Естрагонът е светлолюбив: при засенчване губи аромата и намалява съдържанието си на етерично масло. Предпочита рохкави, богати на хумус карбонатни почви.

Размножаване и агротехника

Съществуват сортове естрагон, които могат да се размножават със семена, но има и такива, чиито семена са стерилни и затова се размножават само вегетативно чрез вкореняване на стъблени резници или разделяне на коренищата.

Понеже растението се отглежда 4-5 години на едно място, площта, на която то ще се отглежда, се нуждае от много добра обработка. Първоначално се прави дълбока оран през есента, с която се внасят минерални торове, както следва: 4-6 т/дка оборски тор, суперфосфат 30-40 кг/дка, калиев тор 12-15 кг/дка и амониев сулфат 15-20 кг/дка.

Разсадната норма е 70 см между редовете и 20 см между растенията. За един декар са необходими 8 000 разсада. През първата година на отглеждането растенията достигат височина 1,5 м, а през втората те започват да се разрастват интензивно в широчина, като образуват множество силно разклонени стъбла.

През вегетацията насажденията се нуждаят от 3-4 култивирания между редовете и 2-3 окопавания между растенията. Ежегодно се подхранват с 20-30 кг/дка суперфосфат, 8-10 кг/дка калиев тор и 10-12 кг/дка амониева селира. Тези торове се вкарват по време на първото пролетно култивиране.

Прибиране на реколтата

През първата година реколтата се прибира еднократно непосредствено преди цъфтежа. През следващите години младите връхчета се косят 3-4 пъти през вегетацията на височина 10-15 см от повърфността на почвата.

Добив

Добивът е 2-2,5 тона/дка смежа маса, като рандеманът е 4:1. Дрогата се суши на сенчесто и проветриво място.

За производството на етерично масло растенията се косят във фаза цъфтеж. Преработват се в свежо състояние. Етеричното масло от естрагон е жълтеникаво на цвят и има много характерен аромат. Съдържа метилхавикол, сабинен до 85%, оцимен и др. Има високо съдържание на витамин С – 190 мг%, каротин – 15 мг%.

БЯЛ ПЕЛИН (ОБИКНОВЕН)
Аrtemisia absinthium l.

Особености на растението

Белият пелин е многогодишно тревисто растение. Стъблата му са изправени, силно разклонени, вдървесинени в основата, власинчести, сиво-бели, високи до 1,5 м. Листата и от двете страни са сиво-зелени. Растението цъфти през юли-август. То излъчва специфичен аромат и има горчив вкус.

Употребяема част

Използват се стръковете на белия пелин – Herba Artemisae absinthi.

Съдържание

Всички части на растението съдържат до 0,5% етерично масло, богато на туйони и туйол,феландрен, кадинен, азулен и др., горчивото вещество абсинтин, смоли, дъбилни вещества и др.

Агротехника

Както и другите видове пелин, и белият пелин е невзискателен към условията на отглеждане, топлина и влага на почвата, поради което се отглежда с минимални разходи. Разходната норма на семената при директна сеитба е 500-600 гр/дка, а необходимият брой разсади при размножаване чрез разсаждане е 8 000 броя на декар при разстояние 70 см между редовете и 20 см между растенията.

Добивите от белия пелин във вид на сухи стръкове е приблизително 180 кг през първата година и над 350 кг през втората и следващите.

Време и начин на бране

Беритбата се извършва през юли-август по време на цъфтежа, като се отрязват облистените разклонения с цветни кошнички на 25 см от върха надолу. Навързват се на хлабави китки и се сушат окачени на телове под навес без пряк достъп на слънчева светлина

Рандеманът е 3,2:1

Купи саксия сега

Важно: Цените са в лева за един брой и един сорт без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи :

1.

Разсад

8 000 бр.

0,05

400,00

2.

Дълбока оран 15-20 см

-

-

13,50

3.

Култивиране 15-18 см

-

-

3,50

4.

Браздене непосредствено преди разсаждане

-

-

2,50

6.

Разсаждане и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

9.

Окопаване между растения – двукратно

2 ч/д

20,00

80,00

10.

Механизирано окопаване между редовете – два пъти

-

2,50

5,00

11.

Бране, сушене – минимум четири пъти

3 ч/д

20,00

240,00

ОБЩО РАЗХОДИ :  864,50

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: Сух цвят – 220 кг/дка х 8,00 лв/кг – 1 760 лв/дка

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА: 895,50 лв/дка