Невен

Невен

Calendula officinalis L.

Ботаническа характеристика

Невенът е едногодишно тревисто растение със силно разклонено, изправено стъбло, достигащо на височина до 50 см. Цветовете му са кошнички, оцветени от светложълто до наситено оранжево. Растението цъфти от юли до късна есен. Целият вегетационен период на невена е 135-138 дни, като той се нуждае от положителна температура за целия период от прибл. 2130 градуса.

Използваема част

За лечебни цели се използват цветните кошнички на растението заедно с чашките – Flores Calendulae officinalis и стръковете – Herba Calendulae officinalis.

Размножаване

Невенът се размножава по два начина: чрез директна сеитба на семената и чрез предварително отгледан разсад. Разходната норма на семената при директна сеитба е 0,8-0,9 кг/дка, като цената на 1 кг семена, в зависимост от сорта е 90- 250 евро за един килограм без стойността на доставката. Засяването се извършва през март на редове, отстоящи един от друг на 60 см и на дълбочина 1 см. След засяването площта следва да се валира. Разходната норма на разсадите зависи от начина на отглеждане. Ако културата ще се отглежда на по-големи площи и ще се обработва механизирано, ние препоръчваме да се разсажда на разстояние 70х20 см, а при ръчно обработване – 50х25 см. В първият случай за 1 дка ще са необходими 8 000 растения, а във втория – 10 000 броя. Разсадите се засаждат с колче и веднага след това се поливат. Ако имате възможност, препоръчваме засаждането на вада с последващо поливане във вадата. Ако не разполагате с поливни възможности, възможно е поливането с лейки, но в този случай препоръчваме засипването на полятото място около растението с малко суха пръст за да се задържи влагата в почвата

Обработки и грижи за растенията

За отглеждането на невен се препоръчват незасенчени площи с пълно слънчево огряване, т.к. културата е силно светлолюбива. Растението не е взискателно към структурата и състава на почвата с рН 6,0-6,3. Препоръчително е подхранването на почвата с 40-50 кг суперфосфат/дка еднократно и едновременно с дълбоката есенна оран (20-22 см). През пролетта площите се брануват за задържане на влагата на дълбочина 8-10 см. По време на вегетацията грижите по растенията се изразяват в 2-3 окопавания, като особено важно е окопаването непосредствено след засаждането на разсада. Препоръчваме междуредията да се обработват с мотокултиватор, а ръчното окопаване да се прилага само между самите растения. Невенът е сухоустойчива култура, но ако можете да и осигурите две поливания през вегетацията, значително ще повишите добива.

Време и начин на бране

За стръкове се берат облистените връхни части на растението, които се отрязват по време на цъфтежа през юли-септември на 20-25 см от върха надолу. Брането на цветовете се извършва по два начина и зависи от поръчката на търговеца: целите кошнички или езичестите и тръбести цветчета без обвивките на кошничките. Брането на цветовете се извършва във фаза пълен цъфтеж, в сухо време и след вдигането на росата. Прибирането на цветовете става в интервал от 7-10 дни.

Сушене и рандеман

Веднага след брането цветовете се разстилат на специални рамки на слой, не по-дебел от 1-2 см и се сушат в тъмно, проветриво помещение или сушилня на 55 градуса. Изсушената дрога се съхранява в тъмно и проветриво помещение, т.к. на слънчева светлина цветовете избледняват и губят търговските си качества. Стръковете се сушат и съхраняват при същите условия, както и цветовете. Рандеманът на цветовете е 7:1, а на стъковете – 5:1.

Добиви

Добивът на сухи цветове е 150-200 кг/дка, а на сухи стръкове – 350-500 кг/дка.

Сортове

Най-популярни са два сорта невен: Standard Pasific и Erfurter Orangefarbigen, като вторият сорт е най-комерсиален и търсен от търговците, поради високото съдържание на биологичноактивни вещества.

Купи саксия сега

Важно: Цените са в лева за един брой и един сорт без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество/дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

1.

Разсад

8 000 бр.

0,06

480,00

2.

Дълбока оран 25-28 см

-

-

13,50

3.

Култивиране

-

-

3,50

4.

Браздене

-

-

2,50

5.

Разсаждане ръчно и поливане

5 ч/д

20,00

100,00

6.

Окопаване ръчно между растенията – 3 пъти

2 ч/д

20,00

120,00

7.

Окопаване механизирано между редовете – 3 пъти

-

2,50

7,50

8.

Поливане през вегетацията – 3 пъти

-

10,00

30,00

9.

Бране на цвят – 20 пъти през 7 дни

0,5 ч/д

10,00

200,00

10.

Сушене на цвят

-

-

15,00

11.

Косене на стрък – 1 път през септември –
октомври

1 ч/д

20,00

20,00

12.

Сушене на стръкове

-

-

25,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЕДНА ГОДИНА :  1 017 лева

ПРИХОДИ :

Сухи цветове – 200-250 кг/дка х 8,00 лв/ кг – 1 600- 2 000 лв/дка;

Сухи стръкове – 350-450 кг/дка х 3,50 лв/кг – 1 225- 1 575 лв/дка

Всичко приходи: 2 825- 3 575 лв/дка

ПЕЧАЛБА: 1 808- 2 558 лв/дка