Мащерка

Мащерка

Thymus vulgaris L.

Ботаническа характеристика

Мащерката е полухрастовидно многогодишно растение от сем. Labitae. Родина на мащерката е западното Средиземноморие, източна и Южна Италия. Отглеждано в култура, достига до 50-60 см височина. То е силно разклонено, корените са дървенисти, цветовете са бледолилави до бели. Цялото растение е силно ароматно.Съществуват много сортове мащерка (над 300-400 вида), но най-комерсиалните са Английска (Немска) и Френска . Английската мащерка е по-популярната от двата сорта, гарантиращ минимум 1,2-2,5% етерично масло, 0,5% тимол и др. Мащерката се култивира широко в Мароко, Испания, Франция, Португалия, Гърция, Израел, Алжир и западните щати в Америка.

Биологични особености

Мащерката е растение на средиземноморския климат, поради което е взискателна към топлината. При нашите условия тя се развива добре, като за Северна България се препоръчва отглеждането на Английската мащерка, който сорт издържа на отрицателни зимни температури, без да се налага мулчиране на растенията в полето, докато Френската мащерка може да претърпи частични измръзвания в много студените и безснежни зими.

Мащерката е чувствителна към светлината, особено в началния период. Младите растения се развиват бавно и не понасят засенчване.

Тя е сухоустойчиво растение. Изискванията и към почвената влага са повишени само по време на разсаждането, но след прихващането на растенията излишната влага затормозва развитието на растенията.

Торене

Културата реагира много добре на торене с органични и минерални торове. Подходящи за отглеждането и са участъците с южно изложение, запазени от ветрове, със структурна и отцедлива почва. Препоръчва се с дълбоката оран да се внесат 5 т оборска тор, 50 кг суперфосфат и 30 кг калиев сулфат на 1 дка площ, а така също по време на вегетацията – едно-две подхранвания с амониева селитра по 10 кг/дка и суперфосфат – 20 кг/дка. Първото подхранване се прави рано през пролетта, а второто – непосредствено след първия откос.

Сеитба

Мащерката се размножава със семена, от които се произвежда разсад. Директната сеитба е възможна, като разходът на семена е 100 гр/дка площ, но не се препоръчва, т.к. първоначално растенията се развиват много бавно и е изключително трудно да се поддържат площите чисти от плевели.

Разсадът се изнася на открито през пролетта (в края на май) или през есента (по-подходящият сезон, поради повишената почвена влажност), на разстояние 70 см между редовете и 20 см между растенията.

Обработки

Мащерката в началния период се развива бавно и това налага по-специални грижи, като на първо място е борбата с плевелите. През първата година на вегетацията се правят 3-4 междуредови обработки, а в следващите години броят им се намалява.

Реколта

По време на вегетацията се извършват няколко резитби, но не по-малко от 3-4 на сезон. Изрязаните до корен растения се завързват на връзки и се сушат на сянка.

Добиви

При спазване на технологичните изисквания, се добива 2000 кг свежа маса от декар. Рандеманът е 3,5:1, т.е. от един декар площ се добиват 550-570 кг суха дрога. Окосената суровина, предназначена за получаване на етерични масла се подлага в свежо състояние на парна дестилация. Насажденията се използват 4-5 години.

Болести и вредители

Културата се напада от тортикс лепидоптера, нематоди, ризостония .

Агрозащита

Ние препоръчваме механичната борба с плевелите и спазване на изискванията за органично производство. Но ако сте решили да отглеждате мащерката по конвенционалния начин, препоръчваме употребата на един от следните хербициди в борбата с плевелите: Stomp, Sinbar, Forestil, Linuron, Verstil. Подборът на хербицидите се извършва от специалист по агрозащита и концентрацията се определя от него за всеки конкретен случай.

Етерично масло от мащерка се получава чрез дестилация на свежа или суха маса от листата и стръковете във фаза пълен цъфтеж на растението. При дестилация на суха дрога се регистрират загуби в рамките на 18% по сравнение с дестилацията на свежа дрога.

Съдържанието на масло в сухата дрога е 2,5%, като се състои предимно от тимол (до 30%), карвакрол, п-цимол, у-терпени, борнеол, парацимен и линалол, дъбилни вещества, големи количества минерални соли и мн.др.То представлява лекоподвижна безцветна или светложълта течност с приятен аромат и остър парлив вкус.

Купи саксия сега

Важно: Цените са в лева за един брой без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество/дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8 000 бр.

0,06

480,00

2.

Дълбока есенна оран

-

-

13,50

3.

Зимно брануване

-

-

2,50

4.

Пролетно култивиране

-

-

2,50

5.

Механизирано браздене

-

-

2,50

6.

Разсаждане ръчно

6 ч/д

20,00

120,00

7.

Поливане при разсаждане

-

-

10,00

8.

Окопаване с култиватор- два пъти

-

2,50

5,00

9.

Окопаване ръчно- двда пъти

0,5 ч/д

20,00

80,00

10.

Поливане- два пъти

-

10,00

20,00

11.

Косене, сушене, балиране- три пъти

15,00

45,00

Всичко:

781,00

Разходи втора и всяка следваща година :

1.

Механизирано култивиране – четири пъти

-

2,50

10,00

2.

Окопаване ръчно- два пъти

0,5 ч/д

20,00

80,00

4.

Поливане- два пъти

-

10,00

20,00

5.

Косене, сушене, балиране- три пъти

-

15,00

45,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И В ВСКЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА : 155 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТ ГОДИНИ :  1 401 лева/дка

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ :

Добив от един декар – 500 кг сухи стръкове/дка Х
2,00 лв/кг – 1 000 лева

Добив от един дка за пет години – 2 500 кг
сухи стръкове/дка х 2,00 лв/кг- 5 000 лева

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ от декар : 3 599 лева