Маточина

Маточина

Melissa officinalis L.

Ботаническа характеристика

Маточината е многогодищно коренищно тревисто растение от семейство устоцветни. Стъблата са високи до 1 метър, разклонени. Долните листа са по-едри с дръжки, а по-горните са дребни и приседнали. Цветовете са бели и дребни в пазвите на горните листа. Растението цъфти продължително през юни-септември. Маточината произхожда от южните климатични пояси на Европа и Северна Америка.

Използване

Маточината се използва във фармацевтичната, хранителната, парфюмерийната и козметичната промишленост.

Време и начин на бране

Стръковете се жънат през целия вегетационен период от 3 до 4 пъти преди цъфтежа. За добиване на листа също се жънат целите растения, а листата се шмулят докато са свежи. Маточината се коси 3- 4 пъти през вегетацията, но преди цъфтежа, защото губи приятния си аромат. Коситбата се извършва рано сутрин, ако се използва за сушене на листата или през горещата част на деня, ако от суровината ще се извличат етерични масла.

Сушене и рандеман

Стръковете се навързват на китки по 7-8 броя и се сушат, окачени на телове под навес или в проветриви помещения. Сушенето на окосените растения става във вид на шмулен лист или на цял стрък и е от изключителна важност за качеството на сухата дрога. От правилното сушене зависи изцяло на каква цена ще се продава продуктът. Абсолютно препоръчително е сушенето в сушилна инсталация при температура до 40 гр.С. При по-висока температура на сушене ще изчезне ароматът на растението.

Шмуленият лист се опакова в кашони, а сухият стрък се балира.

Рандеманът е 4,5:1.

Ако от маточината се добива етерично масло, ние препоръчваме суровината да се коси в горещата част на деня в безветрени дни. В този случай добивът е от 0,5 до 1,2 кг от 1 000 кг свежа суровина. Добивът зависи от сорта на маточината, който се отглежда.

Отглеждане

Маточината е топло-, светло- и влаголюбиво растение. Тя е взискателна към почвената и атмосферната влажност. Най-добре се развива на дълбоки и рохкави почви.

Препоръчително е размножаването чрез разсад, като разсаждането се провежда през май или септември- октомври в бразди на разстояние 60- 70 см между редовете и 15-20 см в реда. В един декар влизат максимум 8 000- 10 000 корена разсад. Прихващаемостта на разсадите на полето е много лесна и с висок процент. Разсадените растения се развиват много бързо и дават добра реколта още през първата година на разсаждането.

Грижите през вегетацията се състоят в окопаване, подхранване и поливане. Прибирането може да се извършва 3- 4 пъти през вегетационния сезон с косачка или ръчно със сърп.

Добиви

От един декар се получават около 250 кг сухи стръкове и около 120 кг сухи листа.

Етерично масло

Етерично масло от маточина се получава от свежите листа, понякога и от целите свежи стръкове чрез парна дестилация непосредствено след окосяването на дрогата.

Съдържанието на етерично масло зависи от сорта на растението.

а) Melissa officinalis – standard – съдържа само следи от етерично масло и не се препоръчва за отглеждане като етерично маслена култура.

б) Quedlinburger Niederliegende – съдържа от един до 1,2 промила етерично масло;

в) Citronella – съдържа от 1 до 1,8 промила етерично масло.

Основните съставки на етеричното масло от маточина са терпеновите производни цитрал (60%), цитронелол, гераниол, линалоол, мирцен, алдехиди и др. Съдържат се също така до 5% дъбилни вещества, смолисти, горчиви и слузни вещества, ензими, до 150 мг% витамин С и др.

Купи саксия сега

Важно: Цените са в лева за един брой. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8000 бр .

0,07

560,00

2.

Дълбока есенна оран

-

-

13,50

3.

Зимно брануване

-

-

2,50

4.

Пролетно култивиране

-

-

2,50

5.

Механизирано браздене

-

-

2,50

6.

Разсаждане ръчно и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

7.

Окопаване с култиватор- четири пъти

2,50

10,00

8.

Окопаване ръчно – два пъти

2 ч/д

20,00

40,00

9.

Поливане – три пъти

10,00

30,00

10.

Косене, събиране на суровина, товарене и сушене- три пъти

-

-

40,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 821 лева

Разходи през втора и всяка
следваща година :

1.

Механизирано култивиране- четири пъти

-

2,50

10,00

2.

Поливане – три пъти

-

10,00

30,00

3.

Косене, събиране на суровина, товарене и сушене- четири пъти

-

60,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА :  90 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ШЕСТГОДИШЕН  ПЕРИОД :  1 271 лева

ДОБИВИ И ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

1. Добив за една година от един декар :

стръкове – 1300-1500 кг сурови; сухи стръкове – 280-330 кг (рандеман 4:1);

2.Цени:

сухи стръкове – 4,00 лв/кг

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ (за една година):

сухи стръкове – 1 120- 1 320 лв/дка

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА ШЕСТ ГОДИНИ: 6 720- 7 920 лв/дка

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ/дка: 5 449- 6 649 лв/дка