Лечебна пищялка

Лечебна пищялка

Angelica archangelica officinalis Hoffm.

Ботаническа характеристика

Ангеликата е двугодишно растение. Отглежда се заради коренището, което е дебело, късо, с множество придатъчни корени, като в долната си част постепенно преминава в главен корен. В ликовия слой на корена, в особени каналчета, се съдържа етерично масло, размесено със смоли. Стъблото е високо около 1 метър.

Лечебната пищялка, както е известна у нас още ангеликата, произхожда от Евразия, но се отглежда с комерсиални цели в много страни: Белгия, Германия, Франция и някои др. Растението е известно като европейска ангелика. Тя изисква умерено-топло изложение и средно-влажна рохкава почва, най-добре песъкливо-глинеста или льосова. Препоръчва се нейното отглеждане в Зона 5 при темп.до 19 гр.С Пищялката предпочита влажните почви, с киселинност рН от 4,5 до 7,3. Предпочитан за ангеликата предшественик са окопните култури.

Обработката на почвата включва на първо място много грижлива задължителна зимна оран, като се препоръчва пролетно разсаждане. Дълбочина на оранта 27-30 см.

Ако растението ще се разсажда през есента, се препоръчва и едно култивиране на дълбочина 7-8 см, а ако ще се разсажда през пролетта, се провежда още една допълнителна пролетна оран на дълбочина 14-16 см и последващо брануване.

Семената на ангеликата губят много бързо своята кълняемост (8 месеца), поради което следва да се набавят гарантирано пресни семена.

Растението се разсажда при норма 70х20 см, като са необходими 8 000 бр. разсади за един декар.

Грижите през вегетацията се състоят в задължителни окопавания, чийто брой се определя от степента на заплевеност на площта и поливане поне два пъти през вегетацията. Появилите се през първата година съцветия се изрязват, за да не отслабват корените.

Преди разсаждането може да се натори с 1-1,5 т оборски тор/дка и минерални торове: 10-15 кг амониева селитра, 20-30 кг суперфосфат и 5-10 кг калий на декар. Повишената влажност значително повишава добивите.

Рано през пролетта на втората година, старите миналогодишни стъбла се отстраняват.

Корените се вадят през късна есен на втората или ранна пролет на третата година. Мият се, режат се, но не се цепят и се сушат добре. Изсушените корени на ангеликата имат много висока хигроскопичност, ето защо, в непосредствена близост до тях в складовото помещение се слагат съндъчета с негасена вар!

Добивите на сухи корени от ангелика са в рамките на 120-250 кг/декар.

Листата се берат като подправка, което става веднага след прецъфтяването.

Най-много етерично масло в корените се съдържа една седмица преди цъфтежа – 0,75-1% от сухи и 0,35-0,5% от свежи корени.Етерично масло се извлича и от семената и корена на ангеликата.Съдържанието му в семената е 1,5%, а в корените съдържанието на масло е по-ниско – 0,1-0,4%. Ако се дестилират раздробени сухи корени, добивът на масло се увеличава с 25%, но за сметка на това пък, качеството на етеричното масло от свежи корени е по-високо.

Маслото от пищялка съдържа най-вече феландрен.

Маслото от ангелика се използва в производството на ликьори като бенедиктин и шартрьоз, добавя се в джина и вермута, в тютюневата промишленост, сладкарството, като ароматизатор за производството на бонбони и пр.

Препаратите, които се получават от ангеликата са малка, но важна част от билковата, сладкарската, винено-спиртната и тютюневата индустрия на Франция. Маслото от ангелика е много скъпо и има много широка употреба.

Ангеликата е добър медонос. Добивите от един декар на мед са в рамките на 9-10 килограма.

Важно: Цените са в лева за един брой. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8 000 бр.

0,07

560,00

2.

Дълбока оран

-

-

13,50

3.

Дискуване

-

-

9,00

4.

Култивиране

-

-

2,50

5.

Браздене

-

-

2,50

6.

Разсаждане и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

7.

Ръчно окопаване

2 ч/д

20,00

80,00

8.

Механизирано окопаване – 4 пъти

-

2,50

10,00

9.

Поливане – три пъти

-

10,00

30,00

10.

Бране на стръкове – механизирано косене

5,00

5,00

11.

Събиране на окосена суровина и товарене ръчно

0,5 ч/д

20,00

10,00

12.

Сушене

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА: 856,50 лева

Разходи през втора година:

1.

Механизирано окопаване между редовете – два пъти

-

2,50

5,00

2.

Поливане – три пъти

-

10,00

30,00

3.

Бране на стръкове – механизирано косене

-

5,00

5,00

4.

Събиране на окосена суровина и товарене ръчно

0,5 ч/д

20,00

10,00

5.

Отделяне на семена

0,5 ч/д

20,00

10,00

6.

Сушене на листа

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА :  75,00 лева

Разходи през трета година :

1.

Механизирано окопаване между редовете – два пъти

-

2,50

5,00

2.

Поливане – три пъти

-

10,00

30,00

3.

Бране на стръкове- механизирано косене

-

5,00

5,00

4.

Събиране на окосена суровина и товар ръчно

0,5 ч/д

20,00

10,00

5.

Отделяне на семена

0,5 ч/д

20,00

10,00

6.

Сушене на листа

-

-

15,00

7.

Вадене на корени – механизирано с плуг

-

-

13,50

8.

Събиране и товарене на корени

1 ч/д

20,00

20,00

9.

Миене и рязане на корени

-

-

25,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРЕТА ГОДИНА:  133,50 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРИГОДИШЕН  ПЕРИОД:  1 065 лева

ПРИХОДИ през първата година:

Сухи листа – 140 – 160 кг/дка х 5,00 лв/кг – 700- 900 лв/дка

ПРИХОДИ през втората година: 

Сухи листа – 140 – 160 кг/дка х 5,00 лв/кг – 700- 900 лв/дка

Семена- 90 кг/дка х 10 лв/кг – 900 лв/дка

ПРИХОДИ през третата година:

Сухи листа – 140 – 160 кг/дка х 5,00 лв/кг – 700- 900 лв/дка

Семена- 90 кг/дка х 10 лв/кг – 900 лв/дка

Сухи корени – 250- 400кг/дка х 8,00 лв/кг – 2 000- 3 200 лв/дка

ВСИЧКО ПРИХОДИ за тригодишен период: 5 000- 7 700 лв/дка

ПЕЧАЛБА за тригодишен период от декар: 3 935- 6 635 лева/дка