Исоп

Исоп

Hyssopus officinalis L.

Ботаническа характеристика

Исопът е полухрастовидно, високо 70-80 см и с диаметър 60-70 см многогодишно растение. Коренът му е дървенист, стъблата са четириръбести, разклонени, почти голи. Листата му са ланцетни, а цветчетата дребни, разположени по 3-7 в пазвите на листата и образуват класовидни съцветия.

Исопът е некапризно и сухоустойчиво растение. Леко понася много ниски зимни температури, като предпочита открити слънчеви места и не понася осолени и блатисти места.

Агротехника

Почвата, на която ще се отглежда исопът, се изорава през есента на дълбочина 27-32 см, като едновременно с това се внасят при необходимост 10 кг/дка калиев тор и 20 кг/дка суперфосфат. Проз пролетта се бранува и култивира. По време на вегетацията, след първия откос, насажденията се подхранват с 10-12 кг/дка амониева селитра. През изключително сухи години се препоръчват 1-2 поливки.

Размножаване

Ако растението се размножава чрез разсади, то започва да цъфти още през първата година. Ако се размножава чрез директна сеитба на семена – цъфтежът започва от втората година. Разсадната норма е 8 000 бр. разсади за един декар, при спазване на разстояние 70х20 см.

Прибиране на реколтата

Исопът се бере във фаза пълен цъфтеж. При по-късно прибиране, количеството на етеричното масло рязко намалява. На едно място исопът се отглежда 5-6 години.

Добиви

От един декар през първата година се добиват 200-350 кг сухи стръкове, а от втората- 600 кг. Добивът на етерично масло е около 1 кг от 1 000 кг свежа маса. Исопът се суши на букети в сухи и проветриви сенчести помещения.

Исопът е отличен медонос, като добивите на мед са в рамките на 4-6 кг от един декар. Той се използва така също за привличане на пчелите при роене. Медът от исоп е ценен и се отнася към изисканите видове.

Купи саксия сега

Важно: Цените са в лева за един брой и един сорт без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество/дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8 000 бр.

0,06

480,00

2.

Дълбока оран и торене с оборска тор 4 т/дка

-

-

13,50

3.

Култивиране

-

-

2,50

4.

Брануване

-

-

2,50

5.

Разсаждане и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

6.

Ръчно окопаване – 2 пъти

2 ч/д

20,00

80,00

7.

Механизирано окопаване – 4 пъти

-

2,50

10,00

8.

Бране на стръкове – един път

1 ч/д

20,00

20,00

9.

Сушене

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 743,50 лева

Разходи през втора и всяка следваща година :

1.

Ръчно окопаване – 2 пъти

1 ч/д

10,00 лв.

20,00 лв.

2.

Механизирано окопаване – 4 пъти

-

2,50 лв.

10,00 лв.

3.

Бране на стръкове – два пъти

2 ч/д

10,00 лв.

20,00 лв.

4.

Сушене – два пъти

-

15,00 лв.

30,00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА ГОДИНА :
80 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТГОДИШЕН  ПЕРИОД :  1 063,50 лв/дка

ПРИХОДИ през първата година: 

Сухи стръкове – 300 кг х 3,00 лв/кг – 900,00 лв/дка

ПРИХОДИ през втората и всяка следваща година: 

Сухи стръкове – 400 – 600 кг/дка х 3,00 лв/кг – 1 200- 1 800 лв/дка

ПРИХОДИ за петгодишен период на стопанисване : 5 700- 8 100 лв/дка
ПЕЧАЛБА за 5-годишен период на стопанисване : 4 636- 7 037 лв/дка