Иглика

Иглика

Primula officinalis Jacq.

Ботаническа характеристика

Игликата е многогодишно тревисто растение без стъбло. Коренището е късо, но с многобройни коренчета. Листата са целокрайни или леко назъбени, лападовидни, събрани в розетка при основата на стъблото. Цветовете, обикновено 8-10 на брой са жълти и се образуват на дълъг, безлистен стрък. Игликата цъфти през март-април, понякога до средата на юли. Естествената среда на растението са горите, храсталаците, ливадите в предпланинските и планински райони на цялата страна с надморска височина до 2 000 м. Ето защо се препоръчва нейното отглеждане като подкултура.

Употребяема част

За лечебни цели се използва цялото растение – цветовете /Flores Primulae officinalis/, листата /Folia Primulae officinalis/ и коренището /Radix Primulae officinalis/.

Игликата съдържа: сапонин, като най-голям процент (5-10%) се съдържа в корените, в листата – 2%, а в цветовете почти не се съдържа, гликозиди, ензими, витамин С в голямо количество в пресните листа и етерично масло.

Засаждане, отглеждане и прибиране

Игликата е твърде ценна за култивиране билка поради това, че към нея се проявява постоянен търговски интерес и най-вече поради това, че тя е в списъка на т.нар. “квотни билки” и събирането и от гората е силно ограничено със заповед на Министерството на околната среда и водите. Разрешени за събиране от гората са само надземните части на игликата, а коренът е абсолютно забранен за събиране от естествените и местонаходища. Реализацията на дрогата, получена от култивирана иглика е гарантирана, изхождайки от гореспоменатите обстоятелства.

Почви

Растението не е капризно към структурата и състава на почвата, но не препоръчваме отглеждането му на блатисти или силно засушливи места. При всички случаи обаче, следва да се спазват изискванията на игликата към по-сенчестите места и затова тя следва да се отглежда като подкултура в плантация с други основни лечебни култури, като се разсажда в междуредията. Песъкливите почви допринасят за по-обилен цъфтеж.

Предшественици

Игликата и в това отношение не е особено капризна. Би трябвало да се избягват терените, заплевени с троскот и други многогодишни плевели, т.к. тя е ниско на височина растение и лесно би могла да се заглуши от мощните многогодишни плевели.

Обработки

При обработката на почвата за отглеждане на иглика няма никакви специални изисквания. Тя напълно се задоволява с вече направените обработки за засаждането на основната култура.

Торене

Растението не се нуждае от специални грижи в това отношение.

Размножаване

Игликата се размножава чрез предварително отгледан разсад.

Производството на разсад за иглика е твърде сложно и продължително мероприятие, поради което не препоръчваме на неспециалисти да се заемат с това. Следва да се има предвид и това, че разсадът за иглика се отглежда много дълго в разсадника – 6 месеца, от което следва да се поръчва разсад не по-късно от месец март, за да сте сигурни, че през септември месец ще имате собствено насаждение с иглика.

Както вече бе изтъкнато, игликата може да се отглежда само като подкултура, като за целта тя може да се засади на редове в почти непосредствена близост (до 25 см) от основните растения в плантацията с други лечебни култури или в овощна градина, насаждения с касис и пр. култури, които осигуряват достатъчно свободно междуредово пространство.

Да разгледаме следните примери:

  1. Плантация с друга тревиста култура, например бял риган. Основната култура е засадена на 70 см междуредово разстояние и 25 см разстояние между растенията. Изхождайки от факта, че белият риган на втората година от засаждането придобива формата на туфа с диаметър около 30-40 см и височина около 50-60 см, ние препоръчваме разсаждане на игликата на разстояние от основното растение 30 см и между растенията в реда 15-20 см. По този начин във всяко междуредие на основната култура ще се засади един ред с иглика или иначе казано в 1 декар площ ще влязат около 8 000-11 000 бр. растения.
  2. Плантация, засадена с полухрастовидна култура, например розмарин, касис, арония, лешник и пр. Междуредовото растояние е в диапазона на 2-3 метра. Основната култура достига в диаметър 1-1,5м. В този случай игликата би могла да бъде засадена в два реда на отстояние от основната култура не повече от 0,8 м от корените и 0,4 м между редовете на самата иглика, като по този начин в един декар биха влезли 5 000 – 6 600 броя растения иглика.
  3. Овощна градина, например от ябълки. В този случай игликата може да се засажда в цялото междуредово пространство, като се спазват следните разстояния: 0,5 м от основната култура, 0,4 м между редовете на игликата и 15-20 см между растенията.

Грижи за насажденията

Грижите за култивираната иглика се състоят в окопаване и поливане едновременно с провеждането на същите дейности за основната култура. Игликата не се нуждае от специални грижи дори по отношение на поливането. Важната дейност е окопаването през пролеттаq за да не се допусне масовото заплевяване на културата и заглушаването и от плевели.

Вредители – няма.

Прибиране на реколтата и заготовка на дрогата
Прибирането на листата започва още през първата година на разсаждане късно през есента, а от втората година те се събират еднократно през юни месец или по време на цъфтежа и се сушат веднага, по възможност в сушилня за да се запази съдържанието на витамин С в тях.

Цветовете се събират през пролетта на втората година от разсаждането, като се берат при хубаво и сухо време. Цветовете се берат с част от дръжките, а прецъфтелите не се събират. Набраните цветове се сушат, разстлани на много тънък слой върху рамка през първия ден на слънце, а след това на сянка или в сушилня така, че да запазят хубавия си златист цвят.Температурата в сушилнята не бива да е по-висока от 40 градуса, т.к. цветовете лесно прегарят. Показателен белег за доброто изсушаване на цветовете е разтриването на плодничето между пръстите – ако то се разтроши, цветът е добре изсушен, ако то обаче се размаже между пръстите – следва допълнително изсушаване.

Корените се изваждат през септември-октомври на третата година от разсаждането, почистват се, измиват се и след това се сушат на слънце върху бетонова площадка или проветриво помещение, задължително върху рамки или постелки от велпапе или друг подходящ материал, но не и полиетилен. Ако времето е влажно и не позволява такова сушене, трябва да се използва сушилня при температура не по-висока от 40 градуса.

  • От 4 кг свежи корени се получава 1 кг сухи;
  • От 6 кг свежи цветове се получава 1 кг сухи;
  • От 7 кг свежи листа се получава 1 кг сухи.

Добиви

  • Сухи листа – 115-140 кг/дка;
  • Сухи цветове- 50- 80 кг/дка;
  • Сухи корени- 125-175 кг/дка.

 

Важно: Цените са в лева за един брой и един сорт без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество/дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

12 000 бр.

0,07

840,00

2.

Разсаждане ръчно и поливане

5 ч/д

20,00

100,00

3.

Окопаване ръчно – трикратно

2 ч/д

20,00

120,00

4.

Събиране на листа и цветове ръчно

2 ч/д

20,00

40,00

5.

Сушене на листа и цветове в сушилня

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА :  1 115 лева

Разходи през втора година :

1.

Окопаване ръчно – трикратно

2 ч/д

20,00

120,00

2.

Събиране на листа и цветове

2 ч/д

20,00

40,00

3.

Сушене на листа и цветове

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА :  175,00 лева

Разходи през трета година :

1.

Окопаване ръчно – трикратно

2 ч/д

20,00

120,00

2.

Събиране на листа и цветове

2 ч/д

20,00

40,00

3.

Сушене на листа и цветове

-

-

15,00

4.

Вадене механизирано на корени с плуг

Събиране и товарене и миене на корени ръчно

2 ч/д

20,00

13,50

40,00

5.

Сушене на корени

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРЕТА ГОДИНА :  243,50 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД : 1 533,50 лева

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

Първа и втора година

Сухи листа – 115-140 кг х 4,00 лв/кг – 460- 560 лв/дка- първа и втора година

Сухи цветове – 50- 80 кг х 10,00 лв/кг – 500- 800 лв/дка- първа и втора година

Сухи листа – 115-140 кг х 4,00 лв/кг – 460- 560 лв/дка- трета година

Сухи цветове – 50- 80 кг х 10,00 лв/кг – 500- 800 лв/дка- трета година

Сухи корени – 125-175 кг х 8,00лв/кг – трета година

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ за тригодишен период:

сухи листа – 1 380 – 1 680 лв/дка

сухи цветове – 1 500 – 2 400 лв/дка

сухи корени – 1 000 – 1 400 лв/дка

Всичко приходи за три години: 3 880- 5 480 лв/дка

ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА за 3-годишен период:
2 346,50- 3 946,50 лв/дка