Жълт кантарион

Жълт кантарион

Hypericum perforatum L.

Ботаническа характеристика

Жълтият кантарион е многогодишно коренищно растение от сем. звъникови. Стъблата са прави, към върха разклонени.Листата имат на повърхността си малки точици, поради което изглеждат като перфорирани. Точиците представляват етерично маслени вместилища. Цветовете са жълти с точки от долната страна. Растението цъфти през цялото лято.

Употребяема част

Събират се стръковете на кантариона – Hebra Hyperici perforati.

Съдържание

От връхните облистени части на растението се извлича препаратът хиперицин, а така също дъбилни вещества, етерично масло със зеленикав цвят (0,05-0,9%) и др.

Време и начин на бране

През периода на вегетация се прибират 2-3 реколти, като първата е в началото на юни, а последната през септември-октомври. Стръковете се косят с дължина не-повече от 25 см от върховете надолу в началото на фаза цъфтеж. Прецъфтелият кантарион е с ниско качество.

Сушене и рандеман

Окосените и почистени стръкове се навързват на китки и се сушат окачени на телове в проветриви и тъмни помещения. Изсушените на слънце стръкове потъмняват и губят търговските си качества. Рандеманът е 3,5:1.

Отглеждане

В България жълтият кантарион намира максимални условия за култивирано отглеждане. Той може да се култивира на всякакви почви, но предпочита глинесто-песъкливи, богати на органични вещества почви. Заблатените и кисели почви са неподходящи за отглеждането му.

Най-добрите предшественици на кантариона са зърнените, бобовите и др. фуражни култури, които оставят площта чиста от плевели.

Разсаждането на разсада на полето може да се провежда рано напролет (март-април) или късно наесен (октомври-ноември). Желателно е това да става по време на дъжд или непосредствено след него.

В един декар площ влизат около 8 000 растения по схема – 20 см между растенията и 70 см между редовете.

От втората и следващата година след засаждането се наблюдава интензивно нарастване и разклоняване на коренището, което дава възможност да се образува голям брой стъбла и оформяне на туфа с диаметър до 50 см.

Икономически целесъобразно е използването на засадените площи не повече от шест години, т.к. растенията силно се сгъстяват и започват да си пречат. След четвъртата година растенията могат да бъдат размножени вегегативно чрез разделяне на коренищата.

Добиви

През първата година на засаждането очакваните добиви са в рамките на 250 кг суха дрога или 870 кг свежа маса. През следващите години има възможност от 2-3 откоса да се получат до 550 кг суха маса от един декар. По-голямото количество суровина се получава при първия откос.

Важно: Цените са в лева за един брой. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8000 бр.

0,07

560,00

2.

Дълбока есенна оран

-

-

13,50

3.

Зимно брануване

-

-

4,50

4.

Пролетно култивиране

-

-

2,50

6.

Разсаждане ръчно и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

6.

Окопаване с култиватор – четири пъти

-

2,50

10,00

7.

Окопаване ръчно- два пъти

2 ч/д

20,00

80,00

8.

Косене, сушене- два пъти

-

15,00

30,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 720,50 лева

Разходи за втората и всяка следваща година :

1.

Механизирано култивиране (двукратно)

-

2,50

5,00

2.

Ръчно окопаване(еднократно)

2 ч/д/дка

10,00

20,00

3.

Торене (двукратно)

-

-

9,00

4.

Поливане от хидранти (двукратно)

-

-

10,00

5.

Косене, сушене, балиране (двукратно)

-

30,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА : 77,00 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕТГОДИШЕН ПЕРИОД :
1 028,50 лева

ДОБИВИ И ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

1. Добив за една година от два откоса около 1200 кг свежа маса

Рандеман 4:1.

Добив на суха маса приблизително 300-350 кг/дка

2. Цена за 1 кг суха дрога – не следва да е по-ниска от 3,00 лв.

През последните три години цената на сухия стрък от жълт
кантарион се задържа ниска не само на българския пазар. В САЩ и
Канада цената не надхвърля 2,5 USD за килограм, а в България на
вътрешен пазар цената е около 1-1,20 лева за килограм качествен
сух култивиран кантарион.

ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ : Още през първата година
културата е икономически изгодна, т.к. интересът към
култивирания кантарион е голям, освен това приходите, които при
спазване на технологичните изсиквания са напълно реални са
достатъчно големи, за да се реализира сериозна печалба още през
първата година.

През втората , трерата и последната – четвърта година приходите
значително се увеличават за сметка на намаляващите разходи.
Културата се отглежда на едно място не повече от 4 години.