Глухарче

Глухарче

Taraxacum officinale Web

Ботаническа характеристика

Глухарчето е многогодишно тревисто растение. Корените са вретеновидни, дебели и къси, месети и слаборазклонени, дълги 20-60 см и имат множество тънки разклонения. От пъпките, разположени на корена ежегодно се развиват по няколко тръбести, безлистни цветоносни стъбла, високи до 30 см. Листата образуват приземна розетка. Цветовете са жълти, сравнително едри и цъфтят от април до юни.

Естествените местонаходища на глухарчето са тревистите места, ливадите и поляните на предпланинските области в цялата страна. Поради недостатъчното предлагане на корени от глухарче на пазара (най-вече не толкова поради липсата на достатъчни количества в естестествените райони на разпространение, а поради трудоемкостта от ваденето на корените, намиращи се на значително разстояние един от друг), абсолютно целесъобразно е култивирането му.

Като се има предвид и това, че корените от глухарче имат неизменно търсене всяка година и лесното му отглеждане, със сигурност ние препоръчваме на фермерите внимателно да се запознаят с тази култура. В света има производство на обща площ от 70 000 декара, от които 5000 декара са в Северна Америка.

Употребяема част – корени (Radix Taraxici officinalis), стръкове (Herba Taraxici officinalis), листа (Folia Taraxici officinalis).

Съдържание

В листата се съдържат витамин В2, каротин (около 670 мг%), витамин С (420 мг%) и ксантофил. Счита се, че листата от глухарче са ценен източник на желязо, калций и фосфор, а така също на веществото танацетин, има още каучук и други вещества. В корените има следи от етерично масло, танини, сапонини, протеини и др.

Агротехника

Глухарчето се отглежда като многогодишна култура, независимо от това, че от нея се добиват корени. Това е така, защото от малките коренчета, които остават в почвата след ваденето на основния корен, растенията се самовъзстановяват много успешно.

То предпочита богати и леки почви на слънчеви и проветриви места. Обработките, необходими за култивирането на глухарчето не се отличават от тези, присъщи на повечето лечебни растения: основна оран от 27-30 см, брануване и култивиране, браздене и торене с минерални и органични торове. Количеството на торовете се определя след направените анализи на конкретното място, където ще се отглежда глухарчето. Необходимо е да се осигури вода за поливане непосредствено след разсаждането, а ако е възможно, и по време на вегетацията. Като всяка култура, от която се добиват корени, глухарчето се нуждае от допълнително поливане през сухите летни месеци.

Размножаването на глухарчето, като култивирано растение, е възможно само чрез предварително отгледан разсад, т.к. семената му са ситни и това подлага на голям риск успеха от директната сеитба. Ако все пак се пристъпи към директна сеитба, трябва да се знае, че разходът на семена е 200-300 гр на декар и то при условие, че се използва модерна вакуумна редосеялка. Разстоянето между редовете е 70 см, а между растенията – 10 см. Директната сеитба се провежда или рано през пролетта или през късното лято. След засяването теренът следва внимателно да се валира.

Препоръчваният от нас начин на размножаване е разсадният. В този случай за един декар открита площ ще се нуждаете от 14 000 бр. разсади, които следва да се разсадят на открито или през октомври, или през март на разстояние 70х10 см. Препоръчва се есенното разсаждане, което значително понижава себестойността, най-вече поради спестяването на две-три окопавания и почти стопроцентовата прихващаемост на растенията.

Грижите през вегетацията се състоят в 4 междуредови механизирани окопавания и 3-4 ръчни окопавания между растенията. При нужда насажденията се подхранват най-вече с азот. Би било добре, ако през юли-август може да се полее плантацията – това ще увеличи добивите.

За добив на листа се препоръчват сортовете „Improved Heart”, “Thick Leaf” и “Improved Giant”, а за производство на корени – “Giant Forcing”.

Агрозащитата на глухарчето, ако сте привърженици на конвенционалното производство, позволява употребата на хербицидите Treflan -0,08 кг/дка, Tribunil – 0,07 кг/дка, с обработките и преди засяването/разсаждането или Brazoran50WP – 0,3 кг/дка след разсаждането.

Прибиране на реколтата от листа и стръкове става още през първата година, а корените започват да се вадят не по-рано от втората. Както вече бе казано, при ваденето на корените трябва да се внимава с младите коренчета, които ще възстановят плантацията още на следващата година.

Корените се изкопават през август-септември или през пролетта, преди началото на вегетацията. Корени не бива да се вадят от цъфнали растения, т.к. те не съдържат достатъчно полезни вещества.

За стръкове се берат цели растения, без корените, като се изрязват през кореновата шийка във фаза цъфтеж. Листата се берат през цялото лято, но преди растенията да са цъфнали.

Сушене и съхраняване

Корените се почистват от пръстта, измиват се в течаща вода, без да се киснат, почистват се от кореновите власинки, по-дебелите се цепят надлъжно и се сушат на слънце, разстлани на чисти и проветриви площадки. При влажно време се преместват на рамки под навес или склад. През есента се препоръчва сушене в сушилни при температура до 50 гр С.

Надземната дрога се суши в сухи и проветриви помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, за да не се допусне избеляване на дрогата. Стръковете и листата трябва да са чисти от пръст и др.примеси, да са запазили своя зелен цвят, не бива да съдържат влага повече от 12%.

Рандеманът на стръковете е 8:1, а на листата – 7:1.

Добиви

От един декар култивирано глухарче при добро гледане и благоприятни условия се очакват добиви от 200-250 кг сухи корени, сухи сухи листа 600 кг.

При отглеждане на глухарче според технологиите на големите производители в света, като се спазват нормите на разсаждане от 15-20 см междуредия, с 60 бр. растения/кв.м., при 14-месечен цикъл на отглеждане, биха могли да се очакват добиви от 2,5 т/дка свежи корени или 800 кг/дка сухи, а при 24-месечен цикъл – 2,8 т/дка свежи корени или 1 т/дка сухи.

Свежата надземна маса може да се предлага в прясно състояние, т.к. представлява ценен продукт за салати и консумация в прясно състояние.

Растението не се напада от болести и вредители.

Качество на дрогата от корени

Според международните стандарти, дрогите от глухарче в изсушен вид , трябва да отговарят на следните качествени показатели:

Дрога Прах Неразтворими примеси Примеси Съдържание на активни вещества
корени По-малко от 10% По-малко от 5% По-малко от 2% Повече от 40%
листа По-малко от 15% По-малко от 3,5% - Повече от 20%

 

Най-големи количества култивирано глухарче се произвеждат във Франция, Белгия, Германия, Италия, Великобритания и САЩ.

Пазарите на дроги от глухарче, особенно на сухи корени са устойчиви в световен мащаб.

Търговците изискват в дрогата съдържанието на водноразтворимите екстракти да е не по-малко от 30%.

Важно: Цените са в лева за един брой и един сорт без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

14 000 бр.

0,05

700,00

2.

Дълбока оран

-

-

13,50

3.

Култивиране

-

-

2,50

4.

Браздене

-

-

2,50

5.

Разсаждане ръчно и поливане

7 ч/д

20,00

140,00

6.

Ръчно окопаване между растенията –  два
пъти

2 ч/д

20,00

80,00

7.

Окопаване механизирано – 4 пъти

-

2,50

10,00

8.

Бране на лист

2 ч/д

20,00

40,00

9.

Събиране и товарене на лист

1 ч/д

20,00

20,00

10.

Сушене и заготовка

-

-

15,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 1 023,50 лева

Разходи през втора година : 218,50 лева

1.

Ръчно окопаване – 2 пъти

2 ч/д

20,00

80,00

2.

Окопаване механизирано –  4 пъти

-

2,50

10,00

3.

Бране на лист

2 ч/д

20,00

40,00

4.

Сушене и заготовка

-

-

15,00

5.

Вадене на корени механизирано с плуг

-

-

13,50

6.

Събиране и товарене на корени ръчно

2 ч/д

20,00

40,00

7.

Сушене и заготовка на корени

-

-

20,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДВЕГОДИШЕН  ПЕРИОД :  1 242 лева

ПРИХОДИ през първа година :

Сухи листа: 600 кг/дка х 2,50 – 1 500 лв/дка

ПРИХОДИ през втора година :

Сухи листа: 600 кг/дка х 2,50 – 1 500 лв/дка

Сухи корени: 250 кг/дка х 5,00 лв/кг – 1 250 лв/дка

ОБЩО ПРИХОДИ за две години: 4 250 лв/дка

ПЕЧАЛБА за две години: 3 008 лв/дка