Бял оман

Бял оман

Inula helenium L.

Ботаническа характеристика

Белият оман е многогодишно тревисто растение с дебело, разклонено коренище, отвън тъмносиво, отвътре бледожълто. Средното тегло на едно коренище е 0,6 кг, а понякога то може да достигне тегло до 1,8 кг! От коренището излизат няколко стъбла, които достигат на височина до 2 метра и в горната си част са разклонени. Долните листа на стъблото са доста едри, дебели и продълговати по форма, назъбени по краищата. Към върха на стъблото листата издребняват.

Цветовете са жълти, събрани в кошнички с диаметър 6-7 см. Растението цъфти през юли-август.Семената му са дребни – 1000 бр.-1-1,5 грама и запазват кълняемостта си 3-4 години. Естествените му местонаходища са в Източна България, покрай реки и потоци, до 1000 м надм. височина. Култивира се в Северна Америка и някои европейски страни.

Използваема част

За лечебни цели се използват корените и коренищата на белия оман /Rhizoma et radix inulae helenii/, които се вадят напролет – през март или късно през есента – октомври-ноември.

Съдържание

Корените съдържат 1-3% етерично масло (алантово масло), в състава на което влизат алантолактон, изоланолактон и топактон, под общото название хеленин, до 40% инулин и пр., до 7% дъбилни вещества, горчиви вещества, смоли, органични киселини, пектини, слузни вещества, минерални соли и др.

При стайна температура етеричното масло от белия оман е под формата на кристали, а при 30-45 гр.С то е кафява течност, която се разтваря добре в органични разтворители и лошо във вода.

Отглеждане

Целесъобразно е белият оман да се отглежда на почви, близки до тези, в естествената им среда. Единственото условие за неговото успешно отглеждане е осигуряването на достатъчна почвена влажност, т.к. той предпочита влажните места покрай реки и потоци. Почвата следва да е отцедлива, със слънчево изложение.

Размножава се чрез предварително подготвен разсад, поради няколко причини. Първата от тях е, че белият оман не бива да се събира от естествените му местонаходища, т.к. е защитен вид. Това означава, че вегетативното му размножаване чрез разделяне на коренищата е невъзможно. Поради същата причина не бива да се събират и неговите семена. Разсад може да се произведе, като се закупят от чужбина семена. Готовият разсад се изнася на открито когато почвата е достатъчно затоплена (април-май) при разходна норма 70х40 см, т.е. 4 000 бр. за един декар.

Възможно е размножаването на белия оман чрез директна сеитба на семена. Разходната норма е 500 грама семена за един декар.

Растението започва да цъфти през втората година, като през първата образува само листа.

Почвата следва да е дълбоко изорана от есента и наторена с оборски тор по 3-4 т/дка и минерални торове, както следва: 40-50 кг суперфосфат, 20-25 кг калий на декар, внесени едновременно с дълбоката оран.

От втората година с есенното култивиране започва подхранването на насажденията с 20 кг суперфосфат и по 10 кг амониева селитра и калий на декар.

За да се поддържа плантацията и да не се унищожи след ваденето на корените е задължително семената, които падат по време на прибиране на реколтата (при изрязването на надземните части преди ваденето на корените) да се заровят в дупката, където е бил коренът, а така също и да се пазят младите коренови прорастъци.

Корените се вадят през есента на втората или пролетта на третата година, като се вадят само месестите, но не и вдървесинените корени и коренища. Колкото по-късно през есента се извадят корените, толкова по-добро ще е тяхното качество. Веднага след изваждането те се почистват от пръстта, от остатъците от стъбла и по-тънките от 1 см коренчета. Тънките коренчета могат да се използват за посадъчен материал за ново размножаване. Измитите корени се режат на парчета около 10 см, а по-дебелите се цепят. Сушат се на тънък пласт в проветриви помещения или в сушилня, в която температурата не бива да превишава 40 гр.

Белият оман се суши и съхранява отделно от други билки, т.к. им предава миризмата си!

Рандеманът е 3:1.

Изисквания към дрогата. Качествена дрога представлява парчета от корени и коренища с дължина 2-20 см, дебелина 0,5-3 см, отвън светлокафяви, отвътре жълтеникаво-кафеникави с кафеникави блестящи точки (вместилища на етерично масло). Дрогата има специфичен аромат и горчив вкус. Ако в заготвената за реализация дрога има наличие от по-малки парчета с нетипичен цвят, качеството и пада.

Добивите са 250-300 кг сухи корени от декар през втората година, като могат да достигнат до 500-700 кг сухи корени от декар.В пресните корени се съдържат 44% инулин, псевдоинулин, инуленин и алкалоиди. В листата се съдържа и горчивото вещество алантопикрин,а в стръковете витамин С и Е, каротин.

Етеричното масло съдържа хеленин, алантол и прозулен и съставлява 0,5-0,6% от масата.

Използване

Дрогата и полезните вещества в нея се използват много широко в хранителната индустрия, най-вече в сладкарството, производството на вина и ликьори и безалкохолни напитки.

Важно: Цените са в лева за един брой. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

4000 бр.

0,07

280,00

2.

Дълбока есенна оран

-

8,50

13,50

3.

Пролетно култивиране

-

3,20

2,50

4.

Дискуване

-

2,50

9,00

5.

Разсаждане и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

6.

Механизирано окопаване между редовете –
четири пъти

-

2,50

10,00

7.

Ръчно окопаване между растенията – два пъти

2 ч/д

20,00

80,00

8.

Поливане – два пъти

-

10,00

20,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 535 лева

Разходи през втора  година :

1.

Механизирано окопаване между редовете – два пъти

-

2,50

5,00

2.

Ръчно окопаване между редовете – двукратно

2 ч/д

20,00

80,00

3.

Поливане – два пъти

-

-

20,00

4.

Вадене на корени механизирано с плуг

-

13,50

13,50

5.

Събиране, товарене, миене, рязане, сушене на корени

-

-

75,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА ГОДИНА :  193,50 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДВЕГОДИШЕН  ПЕРИОД :  728,50 лева

Очаквани добиви : – 250-500 кг сухи корени през втората година
Очаквани приходи : сухи корени х 6,00 лв/кг – 1 500- 3 000 лв/дка
Очаквана печалба : 771,50 – 2 271,50 лв/дка