Босилек

Босилек

Ocimum basilicum L.

Ботаническа характеристика

Босилекът е едногодишно полухрастовидно растение от сем. Устоцветни. Кореновата му система е силно развита. Стъблото в основата си е силно разклонено, като броят на разклоненията достига до 18-34, с дължина до 70 см, листата са едри, яйцевидни и с дълги дръжки. Цветовете са бели, събрани в топчести или класовидни съцветия. Семената са овални, с черна окраска. Кълняемостта на семената е 2-3 години.1000 семена тежат 0,5-0,8 грама. Цъфти продължително през цялото лято. Има приятен характерен аромат.

Употребяема част

Употребяват се стръковете – Hebra Osimi basilici. Стръковете на босилека се използат не само за добиване на суха дрога, която се прилага във фармацевтичната промишленост, но от тях се добива и етерично масло

Време и начин на бране

Стръковете се берат преди началото на цъфтежа, т.к. ако се допусне образуването на семена, растението спира да произвежда нови листа. Цялата надземна част се ожънва на височина 8-10 см. От пъпките на останалите разклонения израстват нови растения и се добива втора реколта.

Сушене и рандеман

Ожънатите стръкове се почистват от примеси и се разстилат на сянка под навес или в проветриво и сухо помещение до пълното им изсушаване. Препоръчва се сушенето на китки. Рандеманът е 6:1. Ронен босилек се получава след изсушаването и овършаването (оронването) на сухите стръкове.

Отглеждане

Босилекът предпочита дълбоките разработени черноземи или по-леки, но богати и чисти от плевели почви, с рН 5,5-6,5. Той е топлолюбива и умерено влаголюбива култура, но липсата на влага в почвата намалява добивите. Влагата не бива да е по-малко от 80% ППВ. Босилекът има значителни изисквания към хранителните вещества, като най-голяма потребност има от калий, по-малко от фосфор. Критичната фаза по отношение на хранителните вещества е фазата на разклоняване. Добрият предшественик за босилека е разораната люцерна или зимни житни култури. През август се извършва дълбока оран на терена на дълбочина 25-27 см, след която се извършва брануване и култивиране непосредствено преди разсаждането . Размножава се от разсад в края на май. Засажда се на разстояние 70 см между редовете и 15- 20 см между растенията. В един декар влизат най-много 12 500 растения. След разсаждането е задължително да се осигури висока влажност на почвата, най-вече в първите 20 дни след разсаждането. През вегетацията растенията се обработват 3-4 пъти, а през лятото се поливат няколко пъти при нужда, но не по-малко от три пъти, особено, докато растенията достигнат височина 60 см. Препоръчваме гравитачното поливане, т.к. поливането чрез оросяване може да доведе до заболяване от мана. Първите две обработки се извършват с подрязващите работни органи на култиватора (бръсначите), а следващите две – с разрохващите брани на дълбочина 10-12 см. Около растенията се окопава ръчно. Торенето на босилека е задължително и се изразява във внасянето в почвата по време на дълбоката оран на 2-4 т/дка оборска тор, 30 кг/дка суперфосфат и 30 кг/дка амониев сулфат. Подхранването е двукратно: първото във фаза начало на разклоняването с 10 кг/дка амониева селитра и 15 кг/дка суперфосфат, а второто – през началната фаза на цъфтежа с 10 кг/дка амониева селитра. Разсаждането се извършва при температура на почвата на дълбочина 7-8 см не по-ниска от 12-15 градуса в облачен ден, а при невъзможност да се изчака до облачни дни – в следобедните часове на слънчевите дни. За целта се използва колче и растенията се засаждат на дълбочина 4-5 см. Веднага след засаждането се поливат и засипват със суха пръст, за да се задържи по-дълго влагата в почвата. Босилекът се разсажда успешно и с разсадо-посадъчна машина, която засажда дневно по 10 декара. Прибирането на стръка става по време на началото на цъфтежа със сърп или косачка в слънчево и тихо време. Стъблата се изрязват под разклоненията. За дрога се прибират във фаза 50% цъфтеж, като се суши задължително на сянка.

Добиви

Добивите са 3 000 кг свежа маса от декар или 500-700 кг суха дрога (стрък). За добив на етерично масло босилекът се жъне в момент, когато поне 50% от насаждението е достигнало фаза пълен цъфтеж, като надземната част се жъне със сърп или коса. Във Франция се събират само цветовете, като се счита, че маслото, получено от тях е по-качествено. Само в края на периода се събира цялата част и се дестилира отделно. В САЩ се жъне и преработва цялата част. Свежата маса трябва да се преработва веднага след ожънването, т.к. изсушаването води до намаляване добива на етерично масло и влошава качеството му. От 1 декар се получава средно 2,5-3 кг етерично масло. То съдържа метилхавикол, цинеол, линалол, оцимен, пинен и др.

Купи саксия сега

Важно: Цените са в лева за един брой. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество /дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи за една година:

1.

Разсад

8 000 бр.

0,06

480,00

2.

Оран /15-20 см/

-

-

13,50

3.

Култивиране /15-18 см/

-

-

2,50

4.

Разсаждане ръчно и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

5.

Механизирано култивиране на междуредията

четири пъти

2,50

10,00

6.

Окопаване ръчно между растенията

три пъти 2 ч/д

20,00

120,00

7.

Поливане

три пъти

10,00

30,00

8.

Косене, сушене

три пъти

15,00

45,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЕДНА ГОДИНА :  821 лева

ОЧАКВАНИ ДОБИВИ :

1500-2000 кг свежа маса. Рандеман за сух стрък 6:1.

Добив сух стрък – 250-330 кг.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ :

Сухи стръкове х 6,00 лв/кг – 1500,00 – 1980,00 лв/дка