Балканска чубрица

Балканска чубрица

Satureja montana L.

Ботаническа характеристика

Растението е многогодишно тревисто и има множество стъбла – от 320 до 390. То расте добре на хумусно-карбонатни почви с рН 4,8-8,1. Цъфтежът му започва от втората година. Балканският чай започва рано своята вегетация – в края на февруари, началото на март. Най-активен е растежът му в началото на юни, бутонизацията настъпва през първите десет дни на юли, масовият цъфтеж – през юли-август и продължава 32-47 дни. Семената узряват през септември-октомври.

Размножаване

Има няколко начина на размножаване на балканския чай.

  • Вегетативно размножаване. Това става чрез вкореняване на стъблени резници.
  • Чрез разсадопроизводство.

Първият метод е подходящ тогава, когато се разполага с добро 3-4-годишно маточно поле, от което да се взимат подходящи резници, които да се вкореняват в продължение на 8-12 месеца, за да се получи качествен посадъчен материал.

Разсаждането се извършва през октомври, като може да се използва или лавандуло-садачна или обикновена разсадо-садачна машина. Преди разсаждането кореновата система се съкръщава. Разсадите се заравят на такава дълбочина, че кореновата шийка да бъде под нивото на земята 4-6 см. Разсадната норма е 70х20 см.

Основните обработки включват оран веднага след освобождаването на нивата от есенници, дълбока 25-30 см, едновременно с която се внасят 2-3 тона на декар отлежал оборски тор, 40-50 кг суперфосфат и калий 20-30 кг. Преди разсаждането нивата се бранува и култивира.

Грижи през вегетацията:

  • Първо култивиране на междуредията – през пролетта, на дълбочина 10-12 см, като едновременно с него се внасят 15 кг/дка амониева селитра;
  • Второ култивиране на междуредията – през есента, на дълбочина 10-12 см.

 

Прибиране на реколтата

За производство на етерично масло суровината се коси във фаза масов цъфтеж. В този период съдържанието на етерично масло в растението се съдържа: в съцветията – 0,58%, в листата- 0,42% и в стъблата 0,16%.

Растенията, достигнали 2-3-годишна възраст имат: 28,6% съцветия, 51,7% листа и 20% стъбла. За преработка се бере цялата надземна част, като окосената суровина може да се преработва незабавно или да се изсуши в сенчести и проветриви помещения за по-късна преработка.

Етеричното масло на балканския чай съдържа основно тимол и карвакрол – 15—40%.

Купи саксия сега

Важно: Цените са в лева за един брой без ддс. Минимална поръчка 40 000 бройки или 5 дка.

Дейност

Количество/дка

Цена/лв

Сума/лв/дка

Разходи през първа година:

1.

Разсад

8 000 бр.

0,07

560,00

2.

Дълбока оран

-

-

13,50

3.

Култивиране

-

-

9,00

4.

Дискуване

-

-

2,50

5.

Браздене

-

-

2,50

6.

Разсаждане и поливане

6 ч/д

20,00

120,00

7.

Ръчно окопаване – 2 пъти

2 ч/д

20,00

80,00

8.

Механизирано окопаване – 4 пъти

-

2,50

10,00

9.

Бране на стръкове – механизирано косене

-

5,00

5,00

10.

Събиране на окосена суровина ръчно

0,5 ч/д

20,00

10,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЪРВА ГОДИНА : 812,50 лева

Разходи през втора и всяка следваща година :

1.

Механизирано окопаване между редовете – 4 пъти

-

2,50

10,00

2.

Ръчно окопаване между растенията – 2 пъти

2 ч/д

20,00

80,00

3.

Бране на стръкове механизирано косене

-

-

5,00

4.

Събиране на окосена суровина ръчно

0,5 ч/д

20,00

10,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВТОРА И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА :   105 лева

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ШЕСТГОДИШЕН  ПЕРИОД :  1 337,50 лева

ПРИХОДИ през първата година :

Сухи стръкове- 250 кг/дка х 3,00 лв/кг – 750 лв/дка

ПРИХОДИ през втора и следващи години:

Сухи стръкове – 400 кг/дка х 3,00 лв/кг – 1 200 лв/дка

ВСИЧКО ПРИХОДИ за шестгодишен период : 6 750- 8 250 лв/дка

ПЕЧАЛБА за шестгодишен период от декар : 5 413- 6 913 лв/дка